Pasregler i EU

I visse lande er der stadig personkontrol ved grænseovergange, det gælder for eksempel for Storbritannien, Irland, Bulgarien, Rumænien og Cypern. De gældende pasregler siger altså at du skal vise pas ved ind- og udrejse Passet skal også medbringes til de øvrige EU-lande, selvom Schengen-aftalen i princippet ophæver grænsekontrollen for medlemslandene. Der kan nemlig stadig kræves forevisning af gyldig legitimation i samtlige EU-lande, du skal med andre ord kunne bevise dit danske statsborgerskab med fremvisning af et gyldigt pas.

Husk at dit pas altid skal være gyldigt i mindst 6 måneder ved indrejse.

Pasregler i de nordiske lande

Du behøver ikke medbringe dit pas ved indrejse til de øvrige nordiske lande, eftersom Den Nordiske Pasunion ophæver dette krav. Du skal dog altid medbringe gyldig billedlegitimation (kørekort eller pas) og det anbefales at du medbringer dit pas under alle omstændigheder.

De nordiske lande indbefatter Sverige, Norge, Finland og Island. Den Nordiske Pasunion er et samarbejde mellem de fem nordiske lande, som bygger på samme principper som den europæiske Schengen-aftale. Der foretages altså normalt ikke kontrol ved indrejse til disse lande, derimod har de nordiske landes politi og immigrationsmyndigheder et tæt samarbejde, hvilket gør det muligt for statsborgere i de nordiske lande at rejse uden pas inden for de nordiske grænser.

Da Norge og Island ikke er med i EU, har de øvrige Schengen-lande indgået en samarbejdsaftale med disse to lande, så de kan deltage fuldt ud i den praktiske del af Schengen-samarbejdet og dele pasregler med resten af EU.

Hvad med Færøerne og Grønland?

Du behøver ikke medbringe pas til Grønland og Færøerne, da de er en del af det danske rigsfællesskab. Dog skal du medbringe gyldig billedlegitimation, så det anbefales at medbringe pas under alle omstændigheder.

Hvis du vil læse mere om pasregler, kan du gøre det på Udenrigsministeriets side her